ماه : آذر ۱۳۹۸

پروژه مطالعات جمعیت شناسی و ظرفیت برد گونه های کل و بز(Capra aegagrus) و قوچ و میش(Ovis orientalis) جهت تعیین میزان برداشت در مناطق حفاظت شده استان یزد

پروژه مطالعات جمعیت شناسی و ظرفیت برد گونه های کل و بز(Capra aegagrus) و قوچ و میش(Ovis orientalis) جهت تعیین میزان برداشت در مناطق حفاظت شده استان یزد
بیشتر بخوانید

مشاوره در خصوص فعالیت های زیست محیطی

مشاوره در خصوص فعالیت های زیست محیطی
مشاوره در خصوص فعالیت های زیست محیطی مرتبط با تنوع زیستی آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

مطالعات مرتبط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

مطالعات مرتبط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
مطالعات مرتبط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

کلیه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با حیات وحش

کلیه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با حیات وحش
کلیه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با حیات وحش آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه های عکاسی حیات وحش

برگزاری کارگاه های عکاسی حیات وحش
برگزاری کارگاه های عکاسی حیات وحش آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

آموزش های تخصصی در زمینه پرندگان شکاری

آموزش های تخصصی در زمینه پرندگان شکاری
آموزش های تخصصی در زمینه پرندگان شکاری برای ادارات حفاظت محیط زیست و متخصصین آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

آموزش های مرتبط با تنوع زیستی و حیات وحش

آموزش های مرتبط با تنوع زیستی و حیات وحش
آموزش های مرتبط با تنوع زیستی و حیات وحش برای ادارات، سازمان ها، انجمن ها، گروه های طبیعت گردی، عموم مردم و ... آدرس شرکت مهندسین مشاور زیست پایش اصفهان: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل چهارراه گلزار و ملک، کوچه 16، ساختمان آیین، طبقه 2، واحد 7 شماره های تماس: 03132676580 دکتر کیامرزی: 09133109737 مهندس مقیمی: 09131113885 ایمیل: zist_Payesh@yahoo.com info@zist-payesh.ir وب سایت: zist-payesh.ir
بیشتر بخوانید

کارگاه های آموزشی برگزار شده

کارگاه های آموزشی برگزار شده
 کارگاه های آموزشی برگزار شده برگزاری کارگاه های آموزشی تحت عنوان آشنایی و تیمار پرندگان شکاری طی چندین دوره در ادارات حفاظت محیط زیست استان های مختلف کشور مانند اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قم، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد و پارک ملی گلستان
بیشتر بخوانید