شرکت مشاوره محیط زیست

تفاوت های دلیجه معمولی(Falco tinnunculus) و دلیجه کوچک(Falco naumanni)

تفاوت های دلیجه معمولی(Falco tinnunculus) و دلیجه کوچک(Falco naumanni)
دلیجه ها پرندگانی از خانواده شاهین سانان(Falconidae) می باشند که جزو شاهین های کوچک ایران بحساب می آیند. تفاوت این دو پرنده در شکل ظاهری و زمان حضور در ایران می باشد. دلیجه معمولی بزرگتر از دلیجه کوچک بوده و دارای بدن باریک تر، بالها و دم بلندتر می باشد. همچنین رنگ ناخن ها در دلیجه معمولی سیاه رنگ و در دلیجه کوچک سفیدرنگ است. از دیگر تفاوت های ظاهری این دو گونه می توان به رنگ روشن تر دلیجه کوچک اشاره کرد. دلیجه کوچک معمولا در دسته های چندتایی حضور دارند در صورتی که دلیجه معمولی پرنده ای اجتماعی نیست و در اغلب اوقات سال به تنهایی یا با جفت خود مشاهده می شود. از لحاظ پراکنش و فصل حضور، دلیجه ...
بیشتر بخوانید

عکاسی از حیات وحش

عکاسی از حیات وحش
    روش های استفاده و مهار نور در عکاسی نور، پایه و عامل اصلی دیدن است. جهان پهناور و رنگارنگ مقابل چشمان ما، تنها با حضور نور قابل دیدن می شود. دوربین عکاسی هم ابزاری برای دیدن و در مرحله بعدی ثبت عناصر دیده شده در کادر مقابل آن می باشد و به این ترتیب تنها چیزی که دوربین عکاسی حس می کند، نور است که با توجه به شدت و جهت تابش آن تاثیرات متفاوتی ایجاد می نماید. مکانیسم و نحوه عملکرد دوربین ها معمولا به نحوی است که از وقتی از دریچه دید(ویزور) آنها به بیرون نگاه می کنیم، همه چیز را به همان روشنی و وضوحی می بینیم که با برداشتن دوربین از جلوی چشمانمان قادر به دیدن آنها هستیم. به عبارت...
بیشتر بخوانید